Laboratuvarlar

Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı
ZEMİN DENEYLERİ  
Analiz Adı Standart
Elek Analizi (İnce+İri Karışık)# TS 1900-1
Elek Analizi (İnce+İri Karışık) ASTM D 422
Atterberg Limitleri (Tek Nokta Yöntemi)# TS 1900-1
Atterberg Limitleri (Beş Nokta Yöntemi)# TS 1900-1
Atterberg Limitleri (Koni Düşürme Yöntemi) TS 1900-1
Su İçeriği Deneyi# TS 1900-1
Tek Eksenli Basınç Den (Zemin)# TS 1900-2
Üç Eksenli Basınç Den (Zemin-UU)# TS 1900-2
Üç Eksenli Basınç Den (Zemin-CU) TS 1900-2
Direk Kesme Deneyi  (Zemin-UU) TS 1900-2
Direk Kesme Deneyi  (Zemin-CD) ASTM D 3080
Konsolidasyon Deneyi# TS 1900-2
Şişme Yüzdesi Deneyi TS 1900-2
Şişme Basıncı Deneyi TS 1900-2
Hidrometre Deneyi TS 1900-1
Çifte Hidrometre Deneyi ASTM D 4221
Özgül Ağırlık (Zemin)# TS 1900-1
Standart Proctor Deneyi (ince)# TS 1900-1
Standart Proctor Deneyi (iri)# TS 1900-1
Modifiye  Proctor Deneyi  (ince)# TS 1900-1
Modifiye  Proctor Deneyi  (iri)# TS 1900-1
CBR (Yaş) TS 1900-2
Permeabilite (Düşen seviyeli) TS 1900-2, ASTM D 5856
Permeabilite (Sabit seviyeli) ASTM D 2434
İğne Deliği+Dağılma TS 1900-2
Boşluk Suyu Analizi -
Organik Madde Tayini (Toprak) TS 8336
   
KAYA DENEYLERİ  
Analiz Adı Standart
Nokta Yükleme Deneyi# TS 699
Tek Eksenli Basınç Den (Kuru)# TS 2028, TS EN 1926
Tek Eksenli Basınç Den (Doygun)# TS 2028, TS EN 1926
Brazilian Çekme Dayanımı TS 699, TS 7654
Üç Eksenli Basınç Den (Kaya) TS 699, ASTM D 2664
Elastisite Modülü-Poisson Oranı (Kaya) TS 2030
Suda Dağılma (Slake Durability) TS 699
Don Sonu Basınç Deneyi (Kaya) TS 699
Özgül Ağırlık (Kaya öğütme)# (kaya tozu ile) TS EN 1936
Bağıl Yoğunluk+Su emme TS EN 1097-6
Birim Ağ+Görünür Gerçek Porozite+Yoğunluk Derecesi TS 699, TS EN 1936
Los Angeles (100 Devir)# ASTM C 131,
Los Angeles (500 Devir)# TS EN 1097-2, ASTM C 131
Los Angeles (500 Devir) TS 699
Los Angeles (1000 Devir)# TS EN 1097-2,
Los Angeles (1000 Devir) ASTM C 535
Don deneyi (Na2SO4-MgSO4) (iri+ince)# TS 1367-2, ASTM C 131
Organik Madde Tayini (kayada renk) TS 1744-1
Blok Numuneden Karot Alınması -
Konkasörde Blok Numune Kırılması -
Metilen Mavisi# TS EN 933-9
Petrografik Analiz (MTA yada Özel) -
Akreditasyon kapsamındaki deney metotları (#) ile gösterilmiştir.  
TÜRKAK tarafından akredite (#) şeklinde işaretlenmiş analizler; AB-0658-T numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında belirtilen kapsamla ilişkilidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olan deneyler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 67 No' lu Laboratuvar İzin Belgesi ile ilişkilidir.