Laboratuvarlar

Toprak ve Agrega Laboratuarı
AGREGA DENEYLERİ  
Analiz Adı Standart
Elek Analizi (Tuvenan agrega)# TS EN 933-1
Elek Analizi (Tuvenan agrega) ASTM  C 136
Atterberg Limitleri (Tek Nokta Yöntemi)# TS 1900-1
Atterberg Limitleri (Beş Nokta Yöntemi)# TS 1900-1
Atterberg Limitleri (Koni Düşürme Yöntemi) TS 1900-1
Agregada Birim Ağırlık (Gevşek )# TS EN 1097-3
Bağıl Yoğunluk (iri+ince agrega)# TS EN 1097-6, 
Bağıl Yoğunluk (iri+ince agrega) ASTM C 127, ASTM C 128
Su Emme (iri+ince agrega) TS EN 1097-6,
Su Emme (iri+ince agrega) ASTM C 127, ASTM C 128
İnce Madde Oranı Tayini (iri+ince) TS 3528, ASTM C 117
Kil Topakları deneyi(İri+İnce) ASTM C 142
Los Angeles (100 Devir)# ASTM C 131,
Los Angeles (500 Devir)# TS EN 1097-2, ASTM C 131, 
Los Angeles (500 Devir) TS 699
Los Angeles (1000 Devir)# TS EN 1097-2,
Los Angeles (1000 Devir) ASTM C 535
Don deneyi (Na2SO4-MgSO4) (iri+ince)# TS 1367-2, ASTM C 131
İzafi kesafet (En Büy./ En Küç.Brm.Hcm.Kütle) TS 1900-1
Permeabilite (Düşen seviyeli) TS 1900-2, ASTM D 5856
Permeabilite (Sabit seviyeli) ASTM D 2434
Organik Madde Tayini (Agregada renk) TS 1744-1
Alkali Agrega Reaktivitesi (Mortar Bar Method) ASTM C 1260
Alkali Agrega Reaktivitesi  TS 2517
Metilen Mavisi# TS EN 933-9
Yassılık Endeksi# TS EN 933-3
Şekil İndeksi# TS EN 933-4
Kırılmışlık Yüzdesi TS EN 933-5
TOPRAK ANALİZLERİ  
Analiz Adı Standart
Boşluk Suyu Analizi (Set olarak)(pH,EC,TDS,%Na,SAR,ESP) -
Saturasyon TSALEK 1990
Ekstraksiyon TSALEK 1990
pH Tayini (25˚C)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990
İletkenlik Tayini (EC), dS/m (25˚C)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990
Toplam Çözünebilir Tuz (%) TS 8334
Kalsiyum  (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 8196
Magnezyum (Titrimetrik+Hesapla) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 8196,TS 4474 ISO 6059
Kalsiyum+Magnezyum (Titrimetrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4474 ISO 6059
Sodyum (Alev Fotometrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4530
Potasyum (Alev Fotometrik)  (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4530
Karbonat  (CO32-) (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 3790 EN ISO 9963
Bikarbonat (HCO3-) (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 3790 EN ISO 9963
Klorür (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4164 ISO 9297
Sülfat (Kolorimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 5095
Sülfit Tayini (SO32-) (Kolorimetrik Yöntem)(Sulu Ekstrakt, Eks. Hariç) TSALEK 1990, HACH LANGE-METOT LCW054
Sülfür Tayini (S2-)(Metilen Mavisi Metodu)(Kolorimetrik Yöntem)(Sulu Ekstrakt, Eks. Hariç) TS EN 12457-4, HACH LANGE-METOT 8139
Bor Tayini (Kolorimetrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990, TS 7739
Baumann-Gully Metodu ile Asitlik Derecesi Tayini TS 3440
Toplam Çözünmüş Tuz (TDS) TSALEK 1990
Sodyum Adsorpsiyon Oranı(SAR) TSALEK 1990
Sodyum Yüzdesi (Na,%) TSALEK 1990
Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) TSALEK 1990
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) TSALEK 1990
Değişebilir Potasyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Kalsiyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Magnezyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Kalsiyum+Magnezyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Akreditasyon kapsamındaki deney metotları (#) ile gösterilmiştir.  
TÜRKAK tarafından akredite (#) şeklinde işaretlenmiş analizler; AB-0658-T numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında belirtilen kapsamla ilişkilidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olan deneyler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 67 No' lu Laboratuvar İzin Belgesi ile ilişkilidir.