Akademi

Sosyal Sorumluluklar

AKADEMİ, kurulduğu günden bu güne kadar, işini kaliteli ve yüksek standartlarda yapmanın yanı sıra faaliyetlerini yerine getirirken etik kurallara uygun bir şekilde yapmayı bir koşul olarak kabul ederek sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının bir gereği olarak görmektedir.

 

Gerçekleştirdiğimiz projelerin, ülkemize büyük sosyal ve ekonomik kazanımlar getireceğinin bilinciyle en iyisini yapmak için çalışmanın yanı sıra toplumsal ilerleme ve gelişmeye destek vermek maksatlı dönemsel olarak ilgili bölümlerde okuyan üniversite, yüksek okul ve meslek lisesi öğrencilerimize laboratuarlarımızda gerçekleştirilen faaliyetlerimiz uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır.

 

Çevre politikamızın gereği olarak, faaliyetlerimizde oluşabilecek çevresel etkileri belirleme, ortadan kaldırma konusunda mevcut ve geçerli bilgileri kullanarak çevreye karşı duyarlı olmaya taahhüt ederiz. Bununla beraber sadece faaliyetlerimizde değil, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunarak çalışanlarımıza da bu bilinci geliştirmekteyiz.