Laboratuvarlar

Kimya (Su ve Toprak) Laboratuvarı
SU KİMYASAL ANALİZLERİ  
Analiz Adı Standart
İçme Suyu Analizi (Set Olarak)
(pH,EC,Na+,Cl-,SO42-,NH4+,NO2-,NO3-,F-,Renk,Bulanıklık,Sb,As,B,Cd,Cr,Cu,Pb,Hg, Ni,Fe,Mn ve Al Tayinlerini Kapsar)(1)
TS 266
İçme Suyu Analizi (Set Olarak)                                  
(pH,EC,Na+,Cl-,SO42-,NH4+,NO2-,NO3-,F-,Renk,Bulanıklık,Sb,As, B,Cd, Cr,Cu,Pb,Hg, Ni,Fe,Mn ve Al Tayinlerini Kapsar)(2)
TS 266
Sulama Suyu Analizi (Set Olarak)
(pH,EC,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,Cl-,SO42-,B,%Na,SAR,Suyun Sınıfı, Fenol Ftalein ve Metil Oranj Alkalinitesi Tayinlerini Kapsar) (1)
TS 7739
Sulama Suyu Analizi (Set Olarak)
(pH,EC,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,Cl-,SO42-,B,%Na,SAR,Suyun Sınıfı, Fenol Ftalein ve Metil Oranj Alkalinitesi Tayinlerini Kapsar)(2) 
TS 7739
Beton Temas Suyu Analizi (Set Olarak)
(pH,EC,Mg2+,Toplam Sertlik,NH4+,Cl-,SO42-Toplam Alkalinite, Permanganat İndeksi, Kireç Çözücü Karbonik Asit, Tayinlerini Kapsar)(1) 
TS 3440
Beton Temas Suyu Analizi (Set Olarak)
(pH,EC,Mg2+,Toplam Sertlik,NH4+,Cl-,SO42-Toplam Alkalinite, Permanganat İndeksi, Kireç Çözücü Karbonik Asit, Tayinlerini Kapsar)(2) 
TS 3440
Beton Karma Suyu Analizi (Set Olarak)
(Cl-,SO42-,PO43-,NO3-,NaCl,Na2SO4,Toplam Alkali Muhtevası (Na2O),Pb ve Zn Tayinlerini Kapsar)(1)
TS EN 1008
Beton Karma Suyu Analizi (Set Olarak)
(Cl-,SO42-,PO43-,NO3-,NaCl,Na2SO4,Toplam Alkali Muhtevası (Na2O),Pb ve Zn Tayinlerini Kapsar)(2)
TS EN 1008
pH Tayini (25˚C) # TS EN ISO 10523
Elektriksel İletkenlik (EC) Tayini, μS/cm (25˚C)# TS 9748 EN 27888
Elektriksel İletkenlik (EC) Tayini, μS/cm (20˚C)# TS 9748 EN 27888
Çözünmüş Oksijen (DO) Tayini, mg O2/L TS 5677 EN 25814 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5) Tayini, mg/L WTW-Oxitop
Renk Tayini, Pt-Co TS 6392 EN ISO 7887 - HACH LANGE METOT 8025
Bulanıklık Tayini,NTU TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Askıdaki Katı Madde Tayini STMD 2005 2540-D
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini STMD 2005 2540-C
Metil Oranj Alkalinitesi Tayini (Titrimetrik Yöntem) TS 3790 EN ISO 9963
Fenol Ftalein Alkalinitesi Tayini (Titrimetrik Yöntem) TS 3790 EN ISO 9963
Toplam Alkalinite (mg CaCO3/L) TS 3790 EN ISO 9963
Bromür (Br-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)# TS EN ISO 10304-1
Florür Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)# TS EN ISO 10304-1
Klorür (Cl-) Tayini (Titrimetrik Yöntem)(1) TS 4164 ISO 9297
Klorür (Cl-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 10304-1
Sülfat (SO42-) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) # TS 5095
Sülfat (SO42-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 10304-1
Sülfit (SO32-) Tayini (Kolorimetrik Yöntem) HACH LANGE-METOT LCW054
Sülfür (S2-) Tayini (Metilen Mavisi Metodu)(Kolorimetrik Yöntem) HACH LANGE-METOT 8139
Nitrit (NO2-)  Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) STMD 2005 4500-NO2-B
Nitrit (NO2-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 10304-1
Nitrit Azotu (NO2--N)  Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) STMD 2005 4500-NO2-B
Nitrit Azotu (NO2--N) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2)  TS EN ISO 10304-1
Nitrat (NO3-) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) TS ISO 7890-3
Nitrat (NO3-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 10304-1
Nitrat Azotu (NO3--N) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) TS ISO 7890-3
Nitrat Azotu (NO3--N) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2)  TS EN ISO 10304-1
Orto-Fosfat (PO43-) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) TS 7886
Orto-Fosfat (PO43-) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 10304-1
Lityum ( Li+) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)# TS EN ISO 14911
Sodyum (Na+) Tayini (Alev Fotometrik yöntem)(1) # TS 4530
Sodyum (Na+) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 14911
Potasyum (K+) Tayini (Alev Fotometrik yöntem)(1) # TS 4530
Potasyum (K+) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 14911
Amonyum (NH4+) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) STMD 2005, 4500-NH3-D-F
Amonyum (NH4+) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 14911
Amonyum  Azotu (NH4+-N) Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) STMD 2005, 4500-NH3-D-F
Amonyum Azotu (NH4+-N) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2)  TS EN ISO 14911
Kalsiyum (Ca2+) Tayini (Titrimetrik Yöntem)(1) TS 8196
Kalsiyum  (Ca2+) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 14911
Magnezyum (Mg2+) Tayini (Titrimetrik Yöntem-Hesapla)
(Ca
2+ ve Toplam Sertlik Tayinlerini de kapsar)(1)
TS 4474 ISO 6059
Magnezyum (Mg2+) Tayini  (İyon Kromatografik Yöntem)(2) # TS EN ISO 14911
Toplam Sertlik (mg CaCO3/L) Tayini (Titrimetrik Yöntem)(1) # TS 4474 ISO 6059
Toplam Sertlik (mg CaCO3/L) Tayini (İyon Kromatografik Yöntem - Hesapla)
(Ca
2+ ve Mg2+ Tayinlerini de kapsar)(2)
TS EN ISO 14911
Geçici Sertlik (mg CaCO3/L) Tayini (Titrimetrik Yöntem) TS 4474 ISO 6059
Kalıcı Sertlik (mg CaCO3/L) Tayini (Titrimetrik Yöntem) TS 4474 ISO 6059
Fransız Sertliği -
Permanganat İndeksi Tayini (mg Oksijen/L) TS 6288 EN ISO 8467
Kireç Çözme Kapasitesi (mg CaO/L) (Heyer Mermer Deneyi ile)(Not-1) TS 3440, TS EN 13577
Kireç Çözücü Karbonik Asit (mg CO2/L) (CO2 Aggressiveness)(Not-1) TS 3440, TS EN 13577
Alüminyum (Al) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) #   EPA 200.8
Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Arsenik (As) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Bakır (Cu) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Bor Tayini (ICP-MS Cihazı İle)(2) # İşletme İçi Metod
Bor Tayini (Kolorimetrik Yöntem)(1) STMD 2005
Civa (Hg) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Çinko (Zn) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Demir (Fe) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) (2) #  İşletme İçi Metod
Çözünmüş Demir Tayini (mg/L)(Kolorimetrik Yöntem)(1) TS 3651 ISO 6332
Kadmiyum (Cd) Tayini (ICP-MS Cihazı İle)# EPA 200.8
Kobalt (Co) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Krom (Cr) Tayini (ICP-MS Cihazı İle)# EPA 200.8
Kurşun (Pb) Tayini (ICP-MS Cihazı İle)# EPA 200.8
Mangan (Mn) Tayini (ICP-MS Cihazı İle)# EPA 200.8
Molibden  (Mo) Tayini (ICP-MS Cihazı İle) # EPA 200.8
Nikel (Ni) Tayini (ICP-MS Cihazı İle)# EPA 200.8
% Na Tayini (Ca2+,Mg2+ ,Na+ ve K+ deney sonuçlarından hesaplanır)(1) TS 7739 
% Na Tayini (Ca2+,Mg2+ ,Na+ ve K+ deney sonuçlarından hesaplanır)(2) TS 7739 
SAR Tayini (Ca2+,Mg2+ ve Na+ deney sonuçlarından hesaplanır)(1) TS 7739
SAR Tayini (Ca2+,Mg2+ ve Na+ deney sonuçlarından hesaplanır)(2) TS 7739
Suyun sınıfı (EC, Ca2+,Mg2+ ve Na+ deney sonuçlarından hesaplanır)(1) TS 7739
Suyun sınıfı (EC, Ca2+,Mg2+ ve Na+ deney sonuçlarından hesaplanır)(2) TS 7739
Çözünmüş madde-NaCl (Cl- Tayini sonucundan hesaplanır)(1) TS EN 1008
Çözünmüş madde-NaCl (Cl- Tayini sonucundan hesaplanır)(2) TS EN 1008
Çözünmüş madde-Na2SO4 (SO42- Tayini sonucundan hesaplanır)(1) TS EN 1008
Çözünmüş madde-Na2SO4 (SO42- Tayini sonucundan hesaplanır)(2) TS EN 1008
Sodyum Oksit (Na2O)  (Alev Fotometrik yöntem)(Na+ Tayinini de kapsar)(1) TS EN 1008
Sodyum Oksit (Na2O) (İyon Kromatografik Yöntem)(Na+ Tayinini de kapsar)(2) TS EN 1008
Potasyum Oksit (K2O) (Alev Fotometrik yöntem)(K+ Tayinini de kapsar)(1) TS EN 1008
Potasyum Oksit (K2O) (İyon Kromatografik Yöntem)(K+ Tayinini de kapsar)(2) TS EN 1008
Toplam Alkali Muhtevası (Na2O)(Alev Fotometrik Yöntem)(Na ve K Tayinlerini  kapsar)(1) TS EN 1008
Toplam Alkali Muhtevası (Na2O)(İyon Kromatografik Yöntem)(Na ve K Tayinlerini kapsar)(2) TS EN 1008
   
TOPRAK ANALİZLERİ  
Analiz Adı Standart
Boşluk Suyu Analizi (Set olarak)(pH,EC,TDS,%Na,SAR,ESP) -
Saturasyon TSALEK 1990
Ekstraksiyon TSALEK 1990
pH Tayini (25˚C)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990
İletkenlik Tayini (EC), dS/m (25˚C)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990
Toplam Çözünebilir Tuz (%) TS 8334
Kalsiyum  (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 8196
Magnezyum (Titrimetrik+Hesapla) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 8196,TS 4474 ISO 6059
Kalsiyum+Magnezyum (Titrimetrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4474 ISO 6059
Sodyum (Alev Fotometrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4530
Potasyum (Alev Fotometrik)  (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4530
Karbonat  (CO32-) (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 3790 EN ISO 9963
Bikarbonat (HCO3-) (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 3790 EN ISO 9963
Klorür (Titrimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 4164 ISO 9297
Sülfat (Kolorimetrik)(Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990,TS 5095
Sülfit Tayini (SO32-) (Kolorimetrik Yöntem)(Sulu Ekstrakt, Eks. Hariç) TSALEK 1990, HACH LANGE-METOT LCW054
Sülfür Tayini (S2-)(Metilen Mavisi Metodu)(Kolorimetrik Yöntem)(Sulu Ekstrakt, Eks. Hariç) TS EN 12457-4, HACH LANGE-METOT 8139
Bor Tayini (Kolorimetrik) (Sulu Ekstrakt, Sat.+Eks. Hariç) TSALEK 1990, TS 7739
Baumann-Gully Metodu ile Asitlik Derecesi Tayini TS 3440
Toplam Çözünmüş Tuz (TDS) TSALEK 1990
Sodyum Adsorpsiyon Oranı(SAR) TSALEK 1990
Sodyum Yüzdesi (Na,%) TSALEK 1990
Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) TSALEK 1990
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) TSALEK 1990
Değişebilir Potasyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Kalsiyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Magnezyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Değişebilir Kalsiyum+Magnezyum Yüzdesi  TSALEK 1990
Akreditasyon kapsamındaki deney metotları (#) ile gösterilmiştir.  
TÜRKAK tarafından akredite (#) şeklinde işaretlenmiş analizler; AB-0658-T numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında belirtilen kapsamla ilişkilidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olan deneyler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 67 No' lu Laboratuvar İzin Belgesi ile ilişkilidir.