Akademi

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

AKADEMİ, faaliyetlerinin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı ve çalışanlarının sağlık ve emniyeti temel önceliklerini oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemimiz kurularak Kalite Yönetim sistemimize entegre edilmiştir. Hedeflerimiz çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi adına gerekli tedbirleri alarak çevre, sağlık ve güvenlik sistemimizin sürekli gelişimini sağlamaktır.

“Sıfır Kaza” politikası AKADEMİ için hem bir hedef hem de bir başarıdır. AKADEMİ, ofislerinde, laboratuarlarında, şantiyeleri ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikalarını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Ø     Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

Ø     Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata uymak,

Ø     Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

Ø     Tüm personelimizi ve müşterilerimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek ve bu kültürü oluşturmak,

Ø     İlgili eğitimlerin verilmesini sağlamak,

Ø     Kaza ve olayların önlenmesi maksatlı sürekli iyileştirme yapmak,

Ø     Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

 

AKADEMİ’ nin tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur. Şantiyeler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlarına benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.